СНАБДЯВАНЕ С ХИГИЕННИ КОНСУМАТИВИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕПАРАТИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ

СНАБДЯВАНЕ С ХИГИЕННИ КОНСУМАТИВИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕПАРАТИ  И ДЕЗИНФЕКТАНТИ

 

o   Доставка на кърпи за ръце, тоалетна хартия, течен сапун, салфетки, дезинфектанти, професионални препарати и други  консумативи.  Услугата се извършва по предварителна заявка на клиента, която се заплаща извън хигиенните услуги въз основа на приемно-предавателни протоколи.