ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ОБЩИ ЧАСТИ

ПОЧИСТВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И ОБЩИ ЧАСТИ

 

o   Обезпрашаване на твърди подови настилки;
o   Измиване на твърди подови настилки;
o   Почистване на врати;
o   Отстраняване на паяжини;
o   Почистване на вентилационни решетки;
o   Почистване на осветителни тела;