ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН И ГРАДИНАРСТВО

ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН И ГРАДИНАРСТВО

 

o   Извършване на всички фази по озеленяването – проектиране, изграждане, поддържане и всичко необходимо.