Цени

МИНИМАЛНА ЦЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ ОТ ЕКИП – 50 лв.

 

 

 

НЕ СЕ ТАКСУВАТ като утежняващи цената обстоятелства:

 

Отдалеченост на обекта до 10 км. от гр. София.
Липса на асансьор до 3 етаж.

 

Всички цени са без включен ДДС.