Цени

МИНИМАЛНА ЦЕНА ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ – 50 лв.

НЕ СЕ ТАКСУВАТ като утежняващи цената обстоятелства:

Отдалеченост на обекта до 10 км. от гр. София.
Липса на асансьор до 3 етаж.
Преместване на мебели в обекта в рамките на разумното.

Всички цени са без включен ДДС..