Хигиенни консумативи

ПРЕПАРАТИ ЗА ФАЯНС И САНИТАРИЯ, ОБЕЗМАСЛИТЕЛИ

ПРЕПАРАТИ ЗА СТЪКЛО

ПРЕПАРАТИ ЗА ПОД

ДЕЗИНФЕКТАНТИ

РЪКАВИЦИ, МИКРОФИБЪРНИ КЪРПИ, МОПОВЕ,ГЪБИ И ДР.

ТЕЧЕН САПУН

КЪРПИ ЗА РЪЦЕ, ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ, КУХНЕНСКО РУЛО

ЧУВАЛИ ЗА СМЕТ

ДИСПЕНСЪРИ, КОШОВЕ

ДРУГИ ПРЕПАРАТИ И КОНСУМАТИВИ

Моля, свържете се с нас допълнително, за изготвяне на Ценово предложение относно желаните консумативи.